Tallinna Ülikool aitab meid jälle

Tallinna Ülikool aitab meid jälle. Elagu kooliarendusprogamm!
Seekord otsivad meie fantastilised õpetajad vastust küsimusele, kuidas veel tohusamalt toetada õppija psühholoogilisi vajadusi? Oleme uhked ja tänulikud õpetaja Maria Seleznjovale, Piret Peilile, Anni Tungelile, Vladislav Vassiljevile ja õppejuhile Aleksandrale. Erilises tänud meie nõstajatele Hiie Asserile ja Berit Silvia Kondratjevile!