Esimesse klassi astumine

Alates 1. märtsist kuni 15. märtsini saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks 1. septembril 2024 esimesse klassi astuvatele lastele.
Olulised tähtajad kooli astumisel:
*1.-15. märtsini saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).
*Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressile või lapse rahvastikuregistri järgsele aadressile.
*Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
*Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.
Meie eelkool!
Tallinna Mahtra Põhikoolis töötab ettevalmistusklass, mille eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks ning kooliga tutvumine.