Eelkool

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI EELKOOL

Tallinna Mahtra Põhikoolis töötab ettevalmistusklass, mille eesmärk on praktiline ja psühholoogiline ettevalmistus kooliks ning kooliga tutvumine. 

2024/25 õppeaasta info

Registreerimine eelkooli 2024/2025 õppeaastaks algab 01. aprillil.

All saate lugeda kuidas registreeruda.

Aitame arendada

Mälu 100%
Tähelepanu 100%
Loogilist mõtlemist 100%
Kujutlusvõimet 100%
Kõnet 100%
Kommunikatiivseid oskusi 100%
Kõnet 100%
Peenmotoorikat 100%
Loovust 100%

Registreerimis vormis valime „ETTEVALMISTUS KOOLIKS“.
Pärast oma andmete täitmist saadetakse teile e-kirjaga leping, mille peate allkirjastama diagonaalselt ja saatma tagasi sellele e-posti aadressile, kust kiri saabus.

Registreerimisavalduse ja lepingu täitmine ning allkirjastatud lepingu tagastamine kinnitab koha eelkoolis.

Avatakse 2. keelekümblusrühma. Rühma suurus on kuni 20 last. Eelkool on mõeldud 6-7 aastastele lastele kooliks valmistumiseks. Õppetöö eelkoolis on tasuline.

Õppetasu suurus 2024/2025. õppeaasta õppeperioodil (september-mai) on 52 eurot kuus. Tasumine toimub arvete alusel igakuiste osamaksetena 52 eurot kuus, mis on püsiv suurus vaatamata sellele, mitu eelkooli päeva selle kuu jooksul toimus. Lapse haiguse korral saab teha tasaarvelduse, kui laps on puudunud haiguse tõttu järjest kaks nädalat ühes kuus, kui lapsevanem on puudumisest ette teatanud ja saatnud tasaarvelduse soovi kohta eelkooli koordinaatorile avalduse.

Lepingu ennetähtaegse lõpetamise soovi korral palume saata digitaalselt allkirjastatud avaldus kooli blanketil 30 päeva ette (vt leping p 4/2).

EELKOOLIST LAHKUMISE AVALDUS

Õppetöö eelkoolis toimub üks kord nädalas kolmapäeviti. Rühmade algusajad on 17.00.

Õppetegevus vaheldub liikumise ja mängulise arendava tegevusega ning kestab 2 tundi. Lapsele võib kaasa panna väikese söögiampsu.

Viiruste leviku tõkestamiseks ei ole lapsevanematel kahjuks lubatud koolimajja siseneda. Kooli tuuakse ainult täiesti terved lapsed. Haigustunnustega (köha, nohu, kurgu- või peavalu) lapsi kooli vastu ei võeta.

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu.

Muudatuste kohta õppetöös antakse teada e- posti kaudu. Palun jälgige pidevalt e- posti!

Vajalikud koolitarbed: 2 harilikku pliiatsit, kustukumm, teritaja, värvilised pliiatsid, A4 mapp või kaaned. Palume lastel kanda koolis vahetusjalanõusid!

NB! Eelkooli lõpetamine ei anna 1. klassi astumisel eeliseid teiste soovijate ees. Vastuvõtt Tallinna Mahtra Põhikooli toimub selleks kehtestatud korra alusel.