Kool ja inimesed

persons, people, team-304739.jpg

Meie koolitöötajad moodustavad tugeva ja pühendunud meeskonna, kes jagavad ühiseid väärtusi – hoolivust, sallivust, ausust ja julgust. Oleme uhked selle üle, kuidas meie tiim ühendab oma teadmisi ja kogemusi, et luua innustav õpikeskkond meie õpilastele. Meie eesmärk on mitte ainult edastada teadmisi, vaid ka toetada iga õpilast nende individuaalses kasvus ja arengus. Meie koolitöötajad on eeskujuks nii oma professionaalsuses kui ka inimlikkuses ning nad on valmis panustama meie kooli ühisesse missiooni – olla hea koht, kus kõik saavad areneda.