Avalik teave

Andmekaitse

Hoolekogu

Tervisenõukogu

Tervisenõukogu liikmed

 1. Anton Karavajev (arendusjuht) tervisenõkogu esimees anton.karavajev@mahtrakool.edu.ee
 2. Kati Kuusk (inimeseõpetus) kati.kuusk@mahtrakool.edu.ee
 3. Edgar Roditsenko (direktor) koolijuht@mahtrakool.edu.ee
 4. Jelena Lebedeva (kooliõde) jelena.lebedeva@kth.ee
 5. Vladislav Vassiljev (sotsiaalpedagoog) vladislav.vassiljev@mahtrakool.edu.ee
 6. Rainer Raudsepp (liikumakutsuv kool) rainer.raudsepp@mahtrakool.edu.ee
 7. Inna Ermel (huvijuht) inna.ermel@mahtrakool.edu.ee
 8. Nadežda Shchiper (hoolekogu esimees) nadezda.shchiper@mahtrakool.edu.ee
 9. Oleg Gorbatšov (õpilaseesinduse president) kogukonnajuht@mahtrakool.edu.ee
 10. Svetlana Todorosvkaja (Roheline kool) svetlana.todorovskaja@mahtrakool.edu.ee

Terviseedenduse ürituste plaan. koostamisel

Haldusjärelvalve

 1. Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.
 2. Päästeamet
 3. Tööinspektsioon
 4. Terviseamet  
 5. Andmekaitse Inspektsioon
 6. Keeleamet 
 7. Haridusamet

Riikliku järelevalve ettekirjutused/otsused 

Riigihanked

Korruptsiooni ennetamine

Jõustunud kohtulahendid

 • Kohtulahendid puuduvad

Eelarvega seotud teave

Tellitud uuringud ja analüüsid 

 • Tallinna Ülikooli Õpilasuurimus 2022
 • Tallinna Ülikooli Õpetajauurimus 2023
 • Tallinna Ülikooli Õpilasuurimus 2024

Õpilasuurimus

Õpetajauurimus