Roheline kool

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL
ROHELINE KOOL

ROHELINE KOOL(2023/24.ÕA)

Fotod 2023/24.õa

Küsitlused
Töörühma liikmed
Tagasiside
Põhimõtted
Tegevuskava
Protokollid
Dokumendid
Kontakt

SISSEJUHATUS ROHELISE KOOLI PROGRAMMI KOHTA

1. Oleme liitunud Rohelise Kooli programmiga alates 2016.aasta septembrist. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Oleme pälvinud ka edukat programmis osalemist tõendava ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise rohelise lipu.

2. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) –Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edeneda kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja (link: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool).

3. Link kõigi programmis osalevate õppeasutuste kaardiga:

Eestis on programmiga liitunud peaaegu 180 kooli, huvikooli ja lasteaeda. https://drive.google.com/open?id=1Ey8vyegIUTfbRy2pW0ay6MCppK3BQk24&usp=sharing

4. Meie kool on kaardil

Link: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Ey8vyegIUTfbRy2pW0ay6MCppK3BQk24

MEIE KOOLI PÕHITEEMAD (2023/2024.ÕA):

  1. Tervis ja heaolu
  2. Toit
  3. Õueala
  4. Elurikkus ja loodus

Meie kooli on neljakordselt Rohelise lipuga tunnustatud (05.06.2023)

5. juunil  2023  toimus  Mektory  Innovatsioonikeskuses  Rohelise  kooli  aastakonverents. Kool  pälvis  neljandat korda  keskkonnamärgise  „Roheline  lipp“  tubli  töö  eest. Meie  kooli  kollektiiv  osaleb  rahvusvahelises  Rohelise  kooli projektis  alates  2016. aastast. Kooli  on  Rohelise  lipuga  tunnustatud  2017.a,  2019.a  ja  2021.a.  Rohelipu  kasutusõigus  antakse  õppeasutusele  kaheks  aastaks.

ROHELISE KOOLI PROGRAMM (ECOSCHOOLS)

Ülemaailmne, osaleb 49000 kooli 64 maalt. 

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Ülemaailmse haardega organisatsioon. FEE erinevate programmidega töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. 

Meie kool osaleb alates 2016. a septembrist Rohelise Kooli programmis, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Programm on ülemaailmne ja selles osaleb 49 000 kooli 64 maalt. Ülemaailmselt tuntud ökomärgise Roheline lipp taotluste hindamiseks moodustatud komisjon tunnustas meie haridusasutuse keskkonnahariduslikku tööd. Meie kooli töörühmas on iga vanuseastme õpilasi, õpetajaid, töötajaid, juhtkonna liikmeid ja lapsevanemaid. 14.novembril 2017.aastal külastas meie kooli Rohelise kooli projekti juht Sirje Aher ja andis üle meie kollektiivile Rohelise lipu.