Õppetöö

Mahtra põhikool pakub mitmekülgseid ja kvaliteetseid õppetegevusi, mis toetavad õpilaste akadeemilist arengut, kriitilist mõtlemist ja praktilisi oskusi. Koolis rakendatakse uuenduslikke õpetamismeetodeid ja -strateegiaid, mis aitavad õpilastel aktiivselt osaleda õppeprotsessis ning arendada loovust ja probleemilahendusoskusi.

Õppekava on mitmekesine ja hõlmab erinevaid ainevaldkondi, sealhulgas keeleõpet, matemaatikat, loodusteadusi, humanitaar- ja sotsiaalteadusi, kunsti, kehalist kasvatust ning tehnoloogiat. Mahtra põhikooli õppetöös pööratakse tähelepanu ka digitaalse kirjaoskuse arendamisele, et valmistada õpilasi ette digitaalselt ühendatud maailmas toimetulekuks.

Õpetajad Mahtra põhikoolis on pühendunud ja professionaalsed. Nad loovad innustava õpikeskkonna, kus õpilased tunnevad end turvaliselt ja motiveeritult õppida. Õpetajad kasutavad erinevaid õpetamismeetodeid, individuaalset juhendamist ning koostööd, et toetada õpilaste individuaalseid õpieesmärke ja edusamme.

Lisaks klassiruumipõhisele õppetööle toetab Mahtra põhikool ka praktilist õpet, väljasõite, projektitööd ja koostööd teiste koolide ja organisatsioonidega. Need tegevused pakuvad õpilastele võimalusi praktiliste kogemuste saamiseks, meeskonnatööks, loovaks väljenduseks ning ühenduse loomiseks välismaailmaga.

Mahtra põhikooli õppetöö eesmärk on pakkuda õpilastele tugevat alust teadmiste omandamiseks, oskuste arendamiseks ning ettevalmistamiseks tulevasteks väljakutseteks. Kooli õppekava ja õpetamismetoodikad püüavad pakkuda õpilastele motiveerivat ja kaasavat õpikogemust, mis toetab nende arengut terviklikuks ja elukestvaks õppijaks.