Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni eest vastutav isik:

Direktor Edgar Roditšenko, koolijuht@mahtrakool.edu.ee, 6218 185

Ametiseisundit omavad isikud:

  • arendusjuht Anton Karavajev, arendusjuht@mahtrakool.edu.ee, 6218197;
  • ruumiloomejuht Aivar Suursaar, ruumiloomejuht@mahtrakool.edu.ee, 6218184;
  • õpetajad;
  • õppejuhid;
  • haridustehnoloog.
  • töökohad, millega kaasneb ametiseisund (käskkiri);
  • vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel (käskkiri)

Huvide konflikti ja korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ning kõrvaldamise meetmed.

Huvide_konflikti_ning_korruptsioonijuhtumite_ennetamise.pdf

Korruptsioonivastase seaduse veebikoolitus: https://www.youtube.com/watch?v=SA8Y9Xcsb1A

Korruptsiooni ennetamise e-õppe kursus: „Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine avalikus sektoris“ https://www.korruptsioon.ee

Teade toimingupiirangute kohaldamata jätmise kohta- puudub