MERI JA RANNIK. VESI

Loovtöö teemal „Maailma ookeani reostus“ (9.b klass, 14.05.2024, õpetaja Svetlana Stupina)

9.b  klassi  õpilased  Valeri  Chernyaev  ja  Timofii  Karabadzhak  kaitsesid  2024.a  maikuus  loovtööd  teemal  „Maailma ookeani  reostus”. Loovtöö  põhieesmärk  oli  rääkida  õpilastele  maailma  ookeani  peamistest  saasteallikatest.

22.03 – veepäev (9.a, 9.b ja 9.t klassid, 22.03.2024, õpetaja Svetlana Todorovskaja)

Veepäeva viktoriin Keskkonnaametilt

Veeteemaline viktoriin Peipsi Koostöö Keskuselt

22. märtsil  võtsid  9. klassi  õpilased  osa  veeteemalistest  veebiviktoriinidest, milles  täiendati  teadmisi  veest  ja  selle tähtsusest  inimesele. Selle  aasta  veepäeva  teema  on „Vesi  rahu  jaoks“.

22.03 – veepäev (8.a, 22.03.2024, õpetaja Svetlana Todorovskaja)

Veepäeva viktoriin Keskkonnaametilt

Veeteemaline viktoriin Peipsi Koostöö Keskuselt

Kaheksanda  klassi  õpilased  võtsid  osa  veeteemalistest veebiviktoriinidest. Lapsed  said  proovile  panna  oma  teadmised erinevatest  veeliikidest  ja  vee  tähtsusest  inimesele.

Teaduskeskus AHHAA Tartu linnas (7.b klass, 15.12.2023, õpetajad Svetlana Issajeva ja Aina Vals)

Teaduskeskuses  AHHAA  avastasid  õpilased  dinosauruste  imelist  maailma, aga  ka  meremaailma.

Läänemere rahvusvaheline veebiviktoriin (01.12.2023, 6.b klass, õpetaja Elina Parker)

Õpilastel  oli  hea  võimalus  täiendada  oma  teadmisi  Läänemere  kohta, saada  keskkonnateadlikumaks  ja  harjutada inglise  keele oskust.

Eesti Meremuuseum

Lennusadama külastamine

Õppeprogramm “Elu Läänemerel“ (5.a klass, 30.11.2023, õpetaja Anastasiia Bakunets)

Muuseumitunnis  tutvustati  Läänemerd  ning  käsitleti  meie  mere  eripärasid. Tunni  ühe  osa  käigus  õpiti  Läänemerd tundma  läbi  praktilise  ja  rühmatöö. Seejärel  analüüsiti  saadud  infot  ja  leiti  parimad  lahendused  meremehe silmade  läbi. Käidi  ka  mere  ääres  ning  prooviti  iseloomustada  Läänemerd  erinevate  parameetrite  abil. Tutvuti rannarahva  (Kalamaja)  traditsioonidega, iseloomustati  Läänemerd  kui  elukeskkonda, nimetati  seal  elavaid organisme.

Läänemere rahvusvaheline veebiviktoriin (21.11.2023, 5.a klass, õpetaja Elina Parker)

Viktoriini  küsimustele  vastates  said  õpilased  proovile  panna  oma  teadmised  Läänemerest, selle  taimestikust  ja loomastikust.

Läänemere rahvusvaheline veebiviktoriin (20.11.2023, 8.c klass, õpetaja Elina Parker)

Rahvusvaheline  veebiviktoriin  tutvustas  nii  Läänemere  piirkonna  kui  ka  ülemaailmseid  kestliku  arenguga  seotud väljakutseid  ja  nende  võimalikke  lahendusi.

Läänemere rahvusvaheline veebiviktoriin (14.11.2023,  7.a klass, õpetaja Galina Bezborodko)

Õpilastel  oli  hea  võimalus  täiendada  oma  teadmisi  Läänemere  kohta, saada  keskkonnateadlikumaks  ja  harjutada inglise  keele oskust. Läänemere  projekti  veebiviktoriin  toimus  arvutiklassis  inglise  keeles.