Õppeaasta eesmärgid

HINNATUD ÕPETAJA JA ÕPPIV ORGANISATSIOONI KULTUUR

AVATUD JA SÕBRALIK KOOSÕPPIV KOGUKOND

NÜÜDISAEGNE ÕPIKÄSITUS EHK ÕPILASEST LÄHTUV KOOL