Õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streik

Lugupeetud lastevanemad

Alates järgmisest esmaspäevast 22. jaanuarist on välja kuulutatud õpetajate ja haridustöötajate tähtajatu streik.

Enamus meie kooli õpetajatest osalevad streigis ESMASPÄEVAL 22.01 TEISIPÄEVAL 23.01 ja KOLMAPÄEVAL 24.01.

Sellest tulenevalt läheb II ja III kooliaste Tallinna Mahtra Põhikoolis distantsõppele 22. –  24.01.2024. Streigis mitte osalevatel õpetajatel toimuvad tunnid veebis. Streigis osalevatel õpetajatel tunde veebis ei toimu.

Neljapäeval 25.01 jätkub õppetöö kontaktõppena tavapäraselt.

I kooliastme õpilastele on 22. – 24.01 tagatud asendustegevused, aga sisulist õppetööd ei toimu. Päevahoid algab kell 9:00 ja lõppeb kell 12:00. Sellest tulenevalt palume võimalusel koju jääda I kooliastme õpilastel.

Kõik õpilased saavad süüa koolimajas. I kooliaste sööb 11:30. II – III kooliaste sööb 12:00 – 13:00
Medõe kabinet on avatud.

Alates NELJAPÄEVAST 25.01 jätkub õppetöö kontaktõppena koolimajas tavapäraselt.

Lugupidamisega
Tallinna Mahtra Põhikool

 

————
Уважаемые родители,

С понедельника, 22 января, объявлена бессрочная забастовка учителей и работников образования.

Большинство наших учителей участвуют в забастовке в ПОНЕДЕЛЬНИК 22.01, ВТОРНИК 23.01 и СРЕДУ 24.01.

Следовательно, с 22 по 24 января 2024 года II и III ступени в Tallinna Mahtra Põhikool переходят на дистанционное обучение. Учителя, не участвующие в забастовке, проводят уроки дистанционно. Учителя, участвующие в забастовке, не проводят уроков.

В четверг, 25.01, обучение возобновляется в обычной форме с контактными занятиями.

Для учащихся I ступени с 22 по 24.01 предусмотрен присмотр, но существенного обучения не будет. День начинается в 9:00 и заканчивается в 12:00. Поэтому просим, насколько это возможно, оставаться дома  учащихся I ступени.

Все ученики могут поесть в здании школы. I ступень обедает в 11:30. II – III ступени обедают с 12:00 до 13:00.

Кабинет медсестры открыт.

С четверга, 25.01, обучение возобновляется в обычной форме с контактными занятиями в школьном здании.

С уважением,
Tallinna Mahtra Põhikool