“2A ja 3B klasside põnev ekskursioon jäätmekäitluse tootmisesse!”

“2A ja 3B klasside põnev ekskursioon jäätmekäitluse tootmisesse!”

Täna käisid 2A ja 3B klasside õpilased ekskursioonil jäätmekäitluse tootmises. Nad õppisid, millistesse konteineritesse erinevad jäätmed kogutakse ja kuidas neid sorteeritakse. ♻️ Samuti nägid nad, kuidas vanadest lehtedest tehakse uut mulda ja väetisi. 🌱 See oli äärmiselt põnev ja silmaringi avardav kogemus! 👏