Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate infopäev

16.novembril toimus ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate infopäev Välisministeeriumis. Tallinna Mahtra Põhikooli esindas ühiskonnaõpetuse õpetaja. Infopäeva fookuses olid olulised teemad – arengud ja suundumu

sed välispoliitikas ja julgeolekus, noorte roll sisejulgeoleku kindlustamisel, Eesti kaitsevalmidus ja- tahe, kuidas rääkida noortega diasporaast tänapäeval ja minevikus ning mitmed teised olulised teemad. Täname selle huvitava ja kasuliku päeva eest.