Dokumendid

Õpilaskonverents „Lasnamäe – nutikas ja keskkonnasõbralik linnaosa” (11.04.2024)

11.aprillil  toimus  Kultuurikeskuses  Lindakivi  teist  korda  õpilaskonverents  teemal  “Lasnamäe – nutikas  ja keskkonnasõbralik  linnaosa”.  Ürituse  korraldas  Lasnamäe  Vene  Gümnaasium  koostöös  Lasnamäe  Linnaosa Valitsusega. Konverentsi  eesmärk  on  tõsta  noorte  keskkonnaalast  teadlikkust  ja  valmisolekut  elukeskkonna  parandamiseks  ning  lisaks  julgustada  noori  rohkem  kaasa  rääkima  linnaosa  tuleviku  küsimustes.  Konverentsil  käsitleti  hetkel  aktuaalseid  teemasid – loodussõbralik  elukeskkond, taaskasutus, säästlik  eluviis, avalikud  linnaaiad.  Sellel  osalenud  õpilased  olid  aktiivselt  valmistunud  erinevates  töötubades  osalemiseks. Meie  õpilased  olid  ette valmistanud  presentatsiooni, mis  käsitles  taaskasutust, rõhuasetus  vanapaberi / kartongi  korduvaks  kasutamiseks. Meie  koolist  osalesid  konverentsil  õpetajatest  Vladislav  Jekimtsev, Ulvi  Koop  ja  õpilastest  Dmytro  Antonovskyi, Anastasija  Politõka, Danna  Solovjova, Zlata  Nikiforova  ja  Artjom  Stepanov. Kokku  osales  konverentsil  ligi  140 noort  ning  esindatud  olid  kõik  Lasnamäe  koolid.

Veebiseminar teemal Rohelise kooli teemad „toit“ ja „jäätmed“ (13.03.2024)

Veebiseminaril   tutvustasid  oma  tegevusi  Värska  Gümnaasiumi  ja  Vasalemma  Kooli  esindajad. Värska Gümnaasiumi  esindajad  tutvustasid  “Mahe  ja  muhe  köögiprojekti” – mahetoidu  kasutamine  koolitoidus  kõigis  valla koolides  ja  lasteaedades, samuti  pälvisid  just  nemad  Taimse  Teisipäeva  eritunnustuse  Rohelise  kooli  võrgustikus. Vasalemma  Kooli  initsiatiivil  sai alguse  kogukonna  toidukapp  Vasalemmas. Selle  kooli  õppealajuhataja  rääkis, kuidas  see  praktiliselt  käis  ja  milline  on  kapi  täitjate  ja  kasutajate  kogemus. Veebiseminarist  võttis  osa  õpetaja  Svetlana  Todorovskaja.

Konverents “Meri ja soo“ (01.02 – 02.02.2024)

Konverents  „Meri  ja  soo“   toimus  Tallinna  Ülikooli  konverentsikeskuses. Üritusest  võttis  osa  õpetaja  Kati  Kuusk. Esimese  päeva  peategelaseks  oli  MERI. Juttu  tuli  muuhulgas  mereelupaikade  ja -elanike  olukorrast, mereplaneeringust, põllumajandusest, kestlikust  toidulauast, hüljestest, linnustikust  ja  tuuleenergiast. Konverentsi  esimesel  päeval, mil  fookuses  oli  Läänemeri, jäi  kõlama  mure  Läänemere  seisundi  kohata, kus  kliimamuutused  mõjutavad  oluliselt  merevee  seisundit  koos  põllumajandusreostuse  ja  eutrofeerumisega. Eesti  Teaduste  Akadeemia  president  Tarmo  Soomere  ütles  tabavalt, et  meri  on  rohkem  kui  keskkond. Meri  tuleb  puhas  hoida, sest  iga  teine  sõõm  hapnikku, mida  me  hingame, tuleneb  merest. Mere  seisukord  on  inimeste  jaoks  eluliselt  oluline. Tuuleparkide  rajamine  Läänemerre  on  siiski  alles  algusjärgus, pooleli  on  planeerimisprotsessid  ning  analüüsid. Samas  riik  on  seisukohal, et  aastaks  2030  on  Eesti  energiavajadused  kaetud  taastuvenergia  võimalustega, mille  osas  arvestatakse  ka  Läänemerre  rajatavate  tuuleparkidega. Tuuleparkide  rajajad  teevad  kindlasti  koostööd  ning  peavad  samuti  oluliseks  head  mereseisundi  tagamist. Teise päeva  läbiv  teema  oli  SOO  ning  räägiti  märgaladega  seotud keskkonnapoliitika  suundumustest, turbakaevandamisest, kuivendusest, soode  taastamistest  ja  sellest, kuidas  on  Eesti sood  jõudnud  erinevatele  näitustele  Eestis.

Tallinna Mahtra Põhikooli ressursikulu analüüs (soojusenergia) aastatel 2021 – 2023

Tallinna Mahtra Põhikooli ressursikulu analüüs (elektrienergia) aastatel 2021 – 2023

Tallinna Mahtra Põhikooli ressursikulu analüüs (vesi) aastatel 2021 – 2023

UNESCO Meistriklass “Elurikkuse haridus“ (06.12.2023)

Veebiseminar  toimus  inglise  keeles  ja  sellest  võttis  osa  meie  kooli  õpetaja  Elina Parker. Arutleti  UNESCO  ja  ühiskonnaekspertidega, kuidas  kaasata  noori  keskkonnateemadesse, kuidas  muuta  kooli  tegevusi  rohelisemaks, mis  on  ökoärevus  jms. Eksperdid  ütlesid, et  noortega  pole  vaja  ainult  keskkonnaprobleeme  arutada, vaid  näidata  neile  ka  seda  tõelist  prügi, mida  inimesed  ise  toodavad.  See  tähendab, et  noored  peavad  ise osalema  prügi  koristamisel  metsas, rannas  ja  mujal.

Veebiseminar teemal “Ringmajandus ja taaskord pakendijäätmetest“ (21.11.2023)

Veebiseminar  toimus  jäätmetekke  vähendamise  nädala  raames. Üritusel  osales  õpetaja  Svetlana  Todorovskaja.

Alder  Harkmann  Eesti  Pakendiringlusest  rääkis  oma  ettekandes  pakendite  kogumise  lahendustest, sorteerimisest, levinumate  pakendite  ringlussevõtu  väljunditest. Liis  Konovalov, lasteaiaõpetaja  ja  nullkulu-eluviisi  entusiast   jagas oma  kogemusi  ja  võimalusi  (pakendi)jäätmevaba  elu  kohta. Mai-Liis Vähi  Tartu  loodusmajast  tutvustas  FEE  poolt väljatöötatud  ja  eesti  keelde  tõlgitud  õppematerjali. Õpetaja  Mai-Liis Vähi  keskendus  biomimikri  teemale – kuidas ammutada  tehnoloogilistele  probleemidele  lahendusi  loodusest.

FEE kampaania Litter Less plus veebiseminar (08.11.2023)

Veebiseminar  toimus  inglise  keeles  ja  sellest võttis  osa meie kooli  õpetaja  Elina Parker. Üritusel  tutvustati  kampaania  tegevusi  ja  kuulutati  välja  reostusteemaliste  tunnikavade  võitjad. Räägiti, et  selle  õppeaasta  põhiteema  on kliimamuutused.

Veebiseminar teemal “Õppematerjali tutvustus. Pille-Riin Pärnsalu „Aias sadas saia“. Praktilised õppetegevused õpilastega“ (02.11.2023)

Veebiseminaril  tutvustas  kogumiku  autor  Pille-Riin  Pärnsalu  ideid  ja  tegevusi, kuidas  õppeaeda  õppetöös  paremini ära  kasutada. Iga  peatükk  sisaldab  erineva  raskusastmega, eri  vanusegruppidele  mõeldud  ülesandeid, mida  õpetajad  saavad  vastavalt  oma  soovidele  ja  vajadustele  edasi  arendada  ning  kohandada. Kogumik  koosneb kolmeteistkümnest  peatükist, millest  võib  leida  nii  liigi  kirjeldustega  materjale, mänge, laboratoorseid  kui  ka loomingulisi  ülesandeid  alates  lasteaias  õppivatele  aiahuvilistele  kuni  kolmandas  kooliastmes  tegutsevatele taimeteadlastele. Veebiseminaril  osales  õpetaja  Svetlana  Todorovskaja.

Rohelise  kooli 7 sammu – 4.seminar (16.10.2023)

Käsitleti  järgmised  teemad:

1.teavitamine  ja  kaasamine;

2.keskkonnapõhimõtete  väljatöötamine.

Veebiseminaril  osales  õpetaja  Svetlana  Todorovskaja. 

Rohelise  kooli 7 sammu – 3.seminar (09.10.2023)

Käsitleti  järgmised  teemad:

1.tegevuskava  koostamine;

2.seire ja hindamine;

3.tegevuste  sidumine  õppekavaga.

Veebiseminaril  osales  õpetaja  Svetlana  Todorovskaja.

Rohelise kooli  7 sammu – 2.seminar (02.10.2023)

Veebiseminaril  osales  õpetaja  Svetlana  Todorovskaja. Rohelise  kooli  Eesti  koordinaator  ja  juba tegutsevad õppeasutused  jagasid  oma näpunäiteid  ja soovitusi  Rohelise  kooli 7 sammu rakendamisel. Käsitleti  järgmised teemad:

1.keskkonnatöörühma  moodustamine  ja  tegevused;

2.keskkonnaülevaatuse  läbiviimine.

Osa seminarist  toimus  arutelu vormis.

Koolitus lasteaia ja algklasside õpetajatele teemal Meremängud (27.09.2023)

Koolitus  toimus  Tallinna  Asunduse  Lasteaias  ja  selles  osales  meie  kooli  õpetaja  Juta  Tšurilina. Koolitusel  said õpetajad  teadmisi  ja  kogemusi  laste  õpetamiseks  mere  teemadel:

meetodid  mere  avastamiseks  erinevate  meelte  abil;

suured  kalad, väiksed  kalad;  mere  elustik  ja  toiduvõrgustikud; kalamängud;

veelinnud  ja  nende  kohastumused: kahlajad, pardid, röövlinnud;

puhas  kodu, puhas  meri;  mereprügi  teema  käsitlused.

Koolitajad  Aire  Orula  ja  Helle  Kont  rääkisid, kuidas   mängude  abil  tutvustada  lastele  merd.

Veebiseminar teemal Igaühe looduskaitse (14.09.2023)

Avaseminaril  anti  ülevaate  alanud  õppeaasta  tegevustest-plaanidest  ja  loengu  pidas  tuntud  loomaökoloog Tuul  Sepp. Loengu  teemaks  oli  “Igaühe  looduskaitse”. Linnastumise  käigus  oleme  loodusest  kaugenenud  ja  paljud    ei  peagi  loodust  linnas  vajalikuks. Samal  ajal  on  kliimamuutuste, elurikkuse   kriisi  ning  inimese  tervisega  seotud keskkonnaprobleemid  muutunud  üha  ilmsemaks. Inimene  on  üks  loomaliikidest  ja  looduslik  keskkond  on  meie loomulik  kodu, kus  toimib hästi  meie  vaimne  ja  füüsiline  tervis. Ettekandes  selgitas  Tuul  oma  arusaama  sellest, miks  linnaloodust  on  vaja  nii  keskkonna  kui  inimese  jaoks, ning  aitas  leida  viise, kuidas  igaüks  saaks  olla looduskaitsja. Arutlesime  üheskoos, kuidas  keskkonnateemad  laste  jaoks  arusaadavaks  ja  käegakatsutavaks  muuta. Veebiseminarist  võttis  osa  õpetaja  Svetlana  Todorovskaja.

Rahvusvaheline veebiseminar teemal Digijäätmed ja digikoristusnädal Eestis (12.09.2023)

Eesti  Rohelise  kooli  programmi  kommunikatsioonispetsialist  Liina  Vakrööm  tutvustas  digijäätmete  probleemi  ja Eestis  läbiviidud  edukat  digikoristusnädalat. Lektor  rääkis, et  iga  inimese  mobiiltelefonis  ja  arvutis  on  tohutul hulgal  tarbetut  digiprügi. Digikoristusnädal  toimub  Eestis  juba  3. aastat, millest  võtavad  osa  lasteaiad, koolid, erinevad  ettevõtted  ja firmad, aga  ka  kõik  huvilised. Veebiseminar  toimus  inglise  keeles  ja  sellest võttis  osa meie kooli  õpetaja  Elina Parker.   

Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta lõpuüritus (07.09.2023)

Ürituse  raames  võtsime  kokku  lõppeva  teema-aasta, tunnustasime  teema-aastasse  panustajaid  ning  teema-aasta  parimaid, üritusel  anti  teatepulk  üle  ka  uuele  teema-aastale, milleks  on  keele  ja  kultuuri teema-aasta. Üritusel osalesid  meie  arendus – muutustejuht  Anton  Karavajev, Rohelise  kooli  juht  Svetlana  Todorovskaja  ja ühiskonnaõpetuse  õpetaja  Marina  Moltšanov.