Lastevanemate Akadeemia

Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused on kriitilise tähtsusega suhete loomisel klassiruumis ja teadmiste omastamisel. Mаhtга Põhikooli õpetajad ja lapsevanemad on võtnud eesmärgiks keskenduda õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamisele, et aidata neil edukalt toimida meeskonnas, lahendada konflikte ja väljendada oma tundeid.

18.10.23 toimus Mаhtга Koolis esimene kohtumine Lastevanemate Akadeemiaga, kus 1.klasside klassijuhatajad ja vanemad said rohkem teavet sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste olulisuse kohta. Kohtumisel keskenduti sellele, kuidas aidata õpilastel omandada vajalikke sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi, mis aitavad neil paremini toime tulla nii koolis kui ka igapäevaelus.

Meil on hea meel, et õpetajad ja vanemad töötavad tihedas koostöös, et tuvastada koostööpunkte ja leida viise, kuidas tõenduspõhiselt ttoetada õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamist. See ühine pühendumus aitab kindlustada, et koolis valitseb toetav ja kaasav õhkkond, kus iga laps saab areneda ja õnnelik olla.