MTÜ Eesti Vähiliit

Esmaspäeval toimus meie koolis inspireeriv ja hariv üritus, mida korraldas MTÜ Eesti Vähiliit – ennetusloeng teemal „Ütle EI nikotiinile ja tubakale“. 🚭🗣️ Loeng toimus eesti keeles ning oli suunatud keelekümblusklasside õpilastele: 6K, 7K ja 9K klassidele, samuti 9T klassidele ning õpilaste vanematele. Osalejad said olulist teavet selle kohta, kuidas hoida end tervena ja öelda kindel EI kahjulikele harjumustele. Aitäh kõigile osalejatele ja MTÜ Eesti Vähiliidule selle olulise sõnumi edastamise eest! 💪📚