Sõltumatu Tantsu Lava etendus “2+2=22”

Eile käisid 4K, 4B ja 9T klassid külastamas Sõltumatu Tantsu Lava etendust pealkirjaga “2+2=22”. Etendus oli äärmiselt haarav, keskendudes piiride olulisusele meie igapäevaelus. Kunstiliselt esitatud teema mõjus mänguliselt ning kutsus publikut mõtlema reeglite vajalikkusest ja nende järgimisest. Etendus tõstatas küsimusi selle kohta, kas reegleid on lastele liiga palju ning kas me mõistame nende tegelikku väärtust. Lisaks kaalus see, kas “2+2” tähendab alati “4” või on võimalik teisi perspektiive…

Вчера ученики 4K, 4Б и 9T посетили представление в Sõltumatu Tantsu Lava под названием “2+2=22”. Представление было крайне интересным, фокусируясь на важности границ в нашей повседневной жизни. Постановка была выполнена в игровой форме и побудила зрителей задуматься о значимости и следовании правилам. Представление поднимало вопросы о том, не является ли количество правил для детей избыточным, и понимаем ли мы их истинную ценность. Кроме того, оно рассматривало вопрос о том, всегда ли “2+2” равно “4” или возможны иные точки зрения…