TORE projekti koolitusprogrammi läbinud meeskond jätkab nooremate klasside lastega tundide läbiviimist, kaasates neid järjepidevalt koolielu parendamisse ja tõstes sealjuures nende enesekindlust.  Programmi peamiseks eesmärgiks on suurendada lapse arvu, kes oskavad konflikte lahendada ja aidata oma eakaaslastel probleemidega toime tulla ning ühtlasi parandada kooli õhkkonda.