Vabadus kui meie suurim varandus

6.oktoobril osales 9T klass muuseumitunnis “Vabadus kui meie suurim varandus”, mis käsitles sõja ja rahu teemat. Väärtuspõhises ja aktiivõppele keskenduvas muuseumitunnis arutlesime, mil moel sõjad mõjutavad tsiviilelanikke ja milliste valikute ette sõjad ning võõrvõimu kehtestamine riigis võib inimesi panna.  Millega ollakse valmis riskima, et seista oma kodumaa, lähedaste ja vabaduste eest ning mida need valikud endaga kaasa võivad tuua. Lähemalt uurisime viie inimese isiklikke lugusid ning dilemmasid vastupanust, põgenemisest ja rindele minemisest. Lisaks arutlesime, mida saab meist igaüks ise ära teha, et kätte võideldud riiklikku iseseivust ja demokraatiaga kaasnevaid vabadusi hoida ning väärtustada. Täname selle toreda võimaluse eest ja uute kohtumisteni!